Köpevillkor Tänndalens skiduthyrning

Information om dina rättigheter och skyldigheter när du handlar eller hyr av oss.

Vi vill poängtera att i vår affärsfilosofi vill vi göra allt för att få en nöjd och glad kund. Och vi kommer försöka lösa eventuella uppkomna problem på enklaste och smidigaste sätt, i den mån det är möjligt.

Ansvarig förmedlare är Tänndalens skiduthyrning AB, Rörosvägen 552,
846 98 Tänndalen. Tel 0684 – 22225 E-post info@hyrskidor.se Org. Nr 556360-7372

Allmänt

Bokning

Det är gästen ansvar att kontrollera bekräftelsen och se till att ankomst och avresedatum samt övriga detaljer är riktiga. Bokningen är bindande för såväl Tänndalens skiduthyrning AB som gästen, så snart bokningen är betald.

Priser

Tänndalens Skiduthyrnings priser inkluderar 25% mervärdesskatt, dvs. moms. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, momsjusteringar, valutaförändringar, tryckfel, pris fel, slutförsäljningar etc. Dessa meddelas vid beställning.

Minderåriga

Tänndalens skiduthyrning får enligt lag inte ingå avtal med personer under 18 år. Minderåriga (under 18 år) måste ha målsmans godkännande för att få beställa från oss.

Avbokning

Ni kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Senast 2 dagar innan första hyres dagen mot en expeditions avgift på 150 :-. detta gör du genom att kontakta oss direkt på E- info@hyrskidor.se eller på Tel, 0684-222 25. Vid återbetalning sätter Tänndalens skiduthyrning in Pengarna på ditt kort eller bankkonto inom högst 30 dagar. I händelse av sjukdom närmare än de 2 dagarna som rör delar av, eller hela beställningen görs återbetalning mot uppvisande av läkarintyg.

Uthyrning

ID-kontroll

Hyrestagaren /Gästen är tvungen att kunna uppvisa giltig legitimation med foto vid all uthyrning, t.ex. svenskt körkort, EU-körkort, nationellt ID-kort eller pass.

Ej återlämnad utrustning

Återlämnas hyrd utrustning efter hyrestidens utgång debiteras hyra till och med den dag utrustningen återlämnas. Vid misstanke om att utrustningen ej avses återlämnas görs även en stöldanmälan till polisen.

Skadad utrustning

Den som hyr utrustning ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas i oskadat skick. Inspektion av utrustning sker vid återlämning. Vi förbehåller oss rätten att bedöma eventuella skador och/eller slitage i samråd med vår verkstadspersonal och eventuell reparationskostnad för åtgärd av skador eller slitage utöver det som kan anses normalt debiteras vid återlämningstillfället.

Betalning

Kredit-/betalkort

Vid beställning via webben gäller endast betalning med kort (Visa/MasterCard). Alla kortuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt av vår leverantör DIBS (www.dibs.se), och är inte synliga för eller sparas av Tänndalens Skiduthyrning. DIBS uppfyller kraven för PCI- DSS.

Säkerhet

Tänndalens skiduthyrning garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via webbutiken är säkra genom vårt samarbete med DIBS där kortuppgifterna skickas i oläsbar form direkt till banken genom en s.k. krypterad förbindelse. Tänndalens skiduthyrning har därför inte tillgång till några kortuppgifter eller annan information som rör din betalning då dessa uppgifter hanteras av vår leverantör DIBS.

Sekretess

Vid en beställning uppger du personuppgifter så som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Tänndalens skiduthyrning lämnar absolut inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part, och behåller inte uppgifterna längre än nödvändigt, i regel max 1 år för att kunna följa upp beställningar från föregående säsong. Enligt regelverket i GDPR har du också rätt att ta del av den information som vi registrerat om dig. För att göra det vänligen kontakta oss på info@hyrskidor.se

Reklamation

Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med den utrustning du hyrt eller köpt av oss är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt efter att ev., brister upptäckts eller upplevts, så att vi har möjlighet att rätta till detta på plats om möjligt. Om du inte gör detta under din vistelse och därmed inte gett Tänndalens skiduthyrning möjlighet att rätta till eventuella brister kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om ni inte är nöjd med kompensationen / ersättningen ska detta framföras skriftligen till Tänndalens skiduthyrning snarast möjligt och senast 14 dagar efter avslutad hyresperiod. Kommer vi fortfarande inte överens kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller Allmänna reklamationsnämnden, (ARN).

Kontaktuppgifter för reklamation/återbetalning.

Tänndalens Skiduthyrning AB
Box 46
846 03 Funäsdalen
Tel: +46 (0)684 222 25

E-post: info@hyrskidor.se

Force Majeure

Händelser utom vår kontroll

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, pandemi, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.